425 Skúšobné laboratórium mikrobiológie

mini logo ÚKSÚP

Marek Pondelík, Ing.

vedúci oddelenia

Mobil: 0905 573 487