425 Skúšobné laboratórium mikrobiológie

mini logo ÚKSÚP

Marek Pondelík, Ing.

vedúci skúšobného laboratória

Mobil: 0905 573 487

E-mail: marek.pondelik@uksup.sk


Lýdia Matulová, Ing.

odborný pracovník

E-mail: lydia.matulova@uksup.sk


Marcela Habová, RNDr.

odborný pracovník

E-mail: marcela.habova@uksup.sk