419 Skúšobné laboratórium analýzy vína

mini logo ÚKSÚP

Dagmar Kövérová, Ing.

vedúca skúšobného laboratória

Telefón: 02/59880-266

E-mail: dagmar.koverova@uksup.sk