419 Skúšobné laboratórium analýzy vína

mini logo ÚKSÚP

Dagmar Kövérová, Ing.

vedúca skúšobného laboratória

Telefón: 02/59880-266

E-mail: dagmar.koverova@uksup.sk


Beata Lichtnekerová, Ing.

odborný pracovník, zástupca vedúcej skúšobného laboratória

Telefón: 02/59880-266, -274

E-mail: beata.lichtnekerova@uksup.sk


Renáta Matlovičová, Ing.

odborný pracovník

Telefón: 02/59880-261

E-mail: renata.matlovicova@uksup.sk


Alena Boďová

laborant

Telefón: 02/59880-266

E-mail: alena.bodova@uksup.sk


Katarína Pastvová, Bc.

laborant

Telefón: 02/59880-266