530 Odbor informatiky

mini logo ÚKSÚP

Marek Molnár, Ing.

riaditeľ odboru

Telefón: 02/59 880 425

E-mail: marek.molnar@uksup.sk


Jozef Izakovič, RNDr. 

informačný technik

Telefón: 02/59 880 372

E-mail: jozef.izakovic@uksup.sk


Jozef Košturiak

informačný technik

Telefón: 02/59 880 215

E-mail: jozef.kosturiak@uksup.sk


Daniel Rozboril

informačný technik

Telefón.: 02/59 880 215

E-mail: daniel.rozboril@uksup.sk


Ján Ševela

informačný technik Vígľaš

Telefón.: 045/524 22 55

E-mail: jan.sevela@uksup.sk