530 Odbor informatiky

mini logo ÚKSÚP

Ján Prišegem, Ing.

riaditeľ odboru

Telefón: 02/59 880 425

 

Jozef Izakovič, RNDr. 

informačný technik

Telefón: 02/59 880 372


Jozef Košturiak

informačný technik

Telefón: 02/59 880 215


Daniel Rozboril

informačný technik

Telefón.: 02/59 880 215


Ján Ševela

informačný technik Vígľaš

Telefón.: 045/524 22 55