423 Oddelenie molekulárnej biológie

mini logo ÚKSÚP

Miroslava Feketová, Mgr.

vedúca oddelenia

Telefón: 02/59880-370

E-mail: miroslava.feketova@uksup.sk


Michaela Velická, Mgr.

odborný pracovník, zástupca vedúcej oddelenia

Telefón: 02/59880-371

E-mail: michaela.velicka@uksup.sk


Tatiana Behulová, Mgr.

odborný pracovník

Telefón: 02/59880-370

E-mail: tatiana.behulova@uksup.sk


Martina Illéšová

laborant

Telefón: 02/59880-371

E-mail: martina.illesova@uksup.sk


Mária Kopčová

laborant

Telefón: 02/59880-371

E-mail: maria.kopcova@uksup.sk