423 Oddelenie molekulárnej biológie

mini logo ÚKSÚP

Miroslava Feketová, Mgr.

vedúca oddelenia

Telefón: 02/59880-370

E-mail: miroslava.feketova@uksup.sk