371 HANISKA

mini logo ÚKSÚP

Skúšobná stanica Haniska

Osada 281

044 57 Haniska pri Košiciach


Marcel Potemri, Mgr. 

vedúci skúšobnej stanice

Tel. č.: 055/6930261

Mobil: 0918 931 833