371 BELŽA

mini logo ÚKSÚP

Skúšobná stanica Belža

Obecný úrad Belža, č. d. 80

044 58 Belža


Marcel Potemri, Mgr. 

vedúci skúšobnej stanice

Mobil: 0918 931 833