371 HANISKA

mini logo ÚKSÚP

Marcel Potemri, Mgr.

vedúci skúšobnej stanice

Tel. č.: 055/6930261

Mobil: 0918 931 833