320 ODBOR OVOCINÁRSTVA A EKOLOGICKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY

mini logo ÚKSÚP

Veronika Páleníková, PhDr., MBA.

riaditeľka odboru

Tel. 02/ 59 880 417