320 ODBOR OVOCINÁRSTVA A EKOLOGICKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY

mini logo ÚKSÚP

Katarína Nováková, Ing.

poverená riadením odboru

Tel. 02/ 59 880 313


Martin Bencko, Mgr.

metodik, legislatívec

Tel. 02/ 59 880 404