361 BODOROVÁ

mini logo ÚKSÚP

Skúšobná stanica Bodorová 

038 45 Bodorová 22


Katarína Skaličanová, Ing. 

vedúca skúšobnej stanice

Mobil: 0915 820 640

Mobil: 0905 331 195