351 BÁHOŇ

mini logo ÚKSÚP

Skúšobná stanica Báhoň

 Ul. 1. mája 159/37

900 84 Báhoň


Lenka Chnupová, Ing. 

vedúca skúšobnej stanice

Tel. č.: 033/2901259

Mobil: 0905 560 019