363 VÍGĽAŠ

mini logo ÚKSÚP

Skúšobná stanica Vígľaš

SNP 746/99

962 02 Vígľaš


Ján Furimský, Ing. 

vedúci skúšobnej stanice

Tel.č.: 045/5242225

Mobil: 0905 922 258