363 VÍGĽAŠ

mini logo ÚKSÚP

Ján Furimský, Ing.

vedúci skúšobnej stanice

Tel.č.: 045/5242225

Mobil: 0905 922 258