363 VÍGĽAŠ

mini logo ÚKSÚP

Skúšobná stanica Vígľaš

SNP 746/99

962 02 Vígľaš


Iveta Farbiaková, Ing. 

vedúca skúšobnej stanice

Tel.č.: 045/5242234

Mobil: 0918 599 890