101 SEKRETARIÁT GR

mini logo ÚKSÚP

Katarína Šintalová

sekretariát generálneho riaditeľa

Telefón: 02/59880-285

E-mail: uksup@uksup.sk