311 ODDELENIE REGISTRA SADOV A CHMELNÍC

mini logo ÚKSÚP

Inez Zámečníková, Ing.

vedúca oddelenia registra sadov a chmeľníc

Telefón: +421 38 539 2641

Mobil: +421 905 663 907


Zuzana Sivčáková, Ing.

referent pre registráciu ovocných sadov

Telefón: +421 38 539 2641

Mobil: +421 918 491 071


Mária Zvalová, Ing., Mgr.

referent štatistických zisťovaní

Telefón: +421 38 539 2641