510 Odbor ekonomiky a verejného obstarávania

mini logo ÚKSÚP

Beáta Tot, Ing.

dočasne poverená riadením odboru

Telefón: 02/59 880 363

 

Mihálová Ľubica, Ing.

finančná učtáreň

Telefón: 02/59 880 277


Lucia Bučková

finančná učtáreň

Telefón: 02/59 880 288


Lívia Pavlikovská

finančná učtáreň

Telefón: 02/59 880 277


Veronika Soldanová

finančná učtáreň

Telefón: 02/59 880 288


Kristína Šišková

finančná učtáreň

Telefón: 02/59 880 277


Dagmar Zavarská

finančná učtáreň

Telefón: 02/59 880 288

 

Elena Ščasná

finančná učtáreň – pokladňa

Tel.: 02/59 880 249


Martina Vassová, Ing.

finančná učtáreňrozpočtárka

Tel.: 02/59 880 241


Silvana Kollárová, Ing.

verejné obstarávanie

Tel.: 02/59 880 289