510 Odbor ekonomiky a verejného obstarávania

mini logo ÚKSÚP

Soňa Futóová, Mgr. 

riaditeľka Odboru ekonomiky a verejného obstarávania

Telefón: 02/59 880 423

Mobil:  0917 622 319

E-mail: sona.futoova@uksup.sk


Mihálová Ľubica, Ing.

finančná učtáreň

Telefón: 02/59 880 277

E-mail: lubica.mihalova@uksup.sk


Lucia Bučková

finančná učtáreň

Telefón: 02/59 880 288

E-mail: lucia.buckova@uksup.sk


Lívia Pavlikovská 

finančná učtáreň

Telefón: 02/59 880 277

E-mail: livia.pavlikovska@uksup.sk


Veronika Soldanová

finančná učtáreň

Telefón: 02/59 880 288

E-mail: veronika.soldanova@uksup.sk


Kristína Šišková

finančná učtáreň

Telefón: 02/59 880 277

E-mail: kristina.siskova@uksup.sk


Dagmar Zavarská

finančná učtáreň

Telefón: 02/59 880 288

E-mail: dagmar.zavarska@uksup.sk

 

Elena Ščasná

finančná učtáreň – pokladňa

Tel.: 02/59 880 249

E-mail: elena.scasna@uksup.sk


Martina Vassová, Ing.

finančná učtáreňrozpočtárka

Tel.: 02/59 880 241

E-mail: martina.vassova@uksup.sk


Pavel Piliar, PhDr.

verejné obstarávanie

Tel.: 02/59 880 286

E-mail: pavel.piliar@uksup.sk


Silvana Kollárová, Ing.

verejné obstarávanie

Tel.: 02/59 880 404

E-mail: silvana.kollarova@uksup.sk


Košová Soňa, Bc.

finančná učtáreň 

Tel.: 02/59 880 428

E-mail: sona.kosova@uksup.sk


Andrej Naščák, Mgr.

finančná učtáreň 

Tel.: 02/59 880 428

E-mail: andrej.nascak@uksup.sk