253 ODDELENIE HODNOTENIA BIOLOGICKEJ ÚČINNOSTI, CERTIFIKÁCIA GEP

mini logo ÚKSÚP

Ľubomíra Raučinová, RNDr.

vedúca oddelenia hodnotenia biologickej účinnosti certifikácie GEP

Tel.č.: 02/59880321


Martin Medveď, Ing.

oddelenie hodnotenia biologickej účinnosti, certifikácia GEP

Mobil: 0917 142 522


Alexandra Vašková, Ing.

oddelenie hodnotenia biologickej účinnosti, certifikácia GEP

Tel.č.: 055/7901254


Iveta Gamráthová, Ing.

oddelenie hodnotenia biologickej účinnosti, certifikácia GEP

Tel.č.: 055/7901254


Dominik Jacko, Ing.

oddelenie hodnotenia biologickej účinnosti, certifikácia GEP

Tel.č.: 055/7901254