253 ODDELENIE HODNOTENIA BIOLOGICKEJ ÚČINNOSTI, CERTIFIKÁCIA GEP

mini logo ÚKSÚP


Martin Medveď, Ing.

oddelenie hodnotenia biologickej účinnosti, certifikácia GEP

Mobil: 0917 142 522

Martin.Medved@uksup.sk


Alexandra Vašková, Ing.

oddelenie hodnotenia biologickej účinnosti, certifikácia GEP

Tel.č.: 055/7901254

alexandra.vaskova@uksup.sk


Iveta Jakabovičová, Ing.

oddelenie hodnotenia biologickej účinnosti, certifikácia GEP

Tel.č.: 055/7901254

Mobil:  0918 806 551

Iveta.Jakabovicova@uksup.sk


Dominik Jacko, Ing.

oddelenie hodnotenia biologickej účinnosti, certifikácia GEP

Tel.č.: 055/7901254

Dominik.Jacko@uksup.skMonika Jeloková, Ing., PhD.

oddelenie hodnotenia biologickej účinnosti, certifikácia GEP

Tel.č.:  

Monika.Jelokova@uksup.sk