414 Skúšobné laboratórium osív a sadív - Vígľaš

mini logo ÚKSÚP

Ľubica Žilková, Ing.

vedúca skúšobného laboratória

Telefón: 045/5242-272

E-mail: lubica.zilkova@uksup.sk