414 SL osív a sadív Vígľaš

mini logo ÚKSÚP

Ľubica Žilková, Ing.

 vedúca oddelenia

Telefón: 045/5242-272


Zuzana Konôpková, RNDr.

 zástupca manažéra kvality

Telefón: 045/5242-262