400 SEKCIA LABORATÓRNYCH ČINNOSTÍ

mini logo ÚKSÚP

Daniela Bukovská, Ing.

riaditeľka sekcie

 Telefón: 02/59880-272

Mobil: 0907 118 662


Katarína Jačianska, DiS.

asistentka riaditeľky sekcie

Telefón: 02/59880-272