400 SEKCIA LABORATÓRNYCH ČINNOSTÍ

mini logo ÚKSÚP

Zoltán Krascsenits, Ing.

poverený riadením Sekcie laboratórnych činností 

Telefón: 02/59880-275

E-mail: zoltan.krascsenits@uksup.sk


Katarína Jačianska, DiS.

asistentka 

Telefón: 02/59880-382

E-mail: katarina.jacianska@uksup.sk