400 SEKCIA LABORATÓRNYCH ČINNOSTÍ

mini logo ÚKSÚP

Eva Frančiaková, Ing.

poverená riadením sekcie

Telefón: 02/59880-272

Mobil: 0907 118 662

E-mail: eva.franciakova@uksup.sk


Katarína Jačianska, DiS.

asistentka riaditeľky sekcie

Telefón: 02/59880-382

E-mail: katarina.jacianska@uksup.sk