110 KANCELÁRIA GR

mini logo ÚKSÚP

Ing. Ľuba Gašparová 

riaditeľka kancelárie generálnej riaditeľky

Telefón: 02/59880-284

 

Ing. Ľubica Jablonská

Telefón: 02/59880-411

Mobil: 0917 389 209

 

Ing. Dana Vongrejová

Telefón: 02/59880-411

 

Mgr. Veronika Miženková 

Telefón 02/59880-403

 

Ing. Beáta Tot

Telefón: 02/59880-363

 

Ing. Petra Vanková PhD.

Telefón: 02/59880-412

Mobil: 0917 223 928