110 KANCELÁRIA GR

mini logo ÚKSÚP

Ľuba Gašparová, Ing.

riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa

Telefón: 02/59880-284

E-mail: luba.gasparova@uksup.sk

 

Ľubica Jablonská, Ing.

Telefón: 02/59880-411

Mobil: 0917 389 209

E-mail: lubica.jablonska@uksup.sk

 

Dana Vongrejová, Ing.

Telefón: 02/59880-411

E-mail: dana.vongrejova@uksup.sk

 

Veronika Miženková, Mgr.

Telefón: 02/59880-403

E-mail: veronika.mizenkova@uksup.sk

 

Beáta Tot, Ing.

Telefón: 02/59880-363

E-mail: beata.tot@uksup.sk

 

Petra Vanková, Ing., PhD.

Telefón: 02/59880-412

Mobil: 0917 223 928

E-mail: petra.vankova@uksup.sk


Dana Benčatová

podateľňa

Telefón: 02/59880-419

E-mail: dana.bencatova@uksup.sk


Alena Chlebčoková

podateľňa

Telefón: 02/59880-419

E- mail: alena.chlebcokova@uksup.sk


Soňa Oslejová

podateľňa

Telefón: 02/59880-419

E-mail: sona.oslejova@uksup.sk