110 KANCELÁRIA GR

mini logo ÚKSÚP

Ľuba Gašparová, Ing.

riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa

Telefón: 02/59880-284

E-mail: luba.gasparova@uksup.sk


Ľubica Jablonská, Ing.

Telefón: 02/59880-411

Mobil: 0917 389 209

E-mail: lubica.jablonska@uksup.sk


Zoltán Lajoš, Ing.

Telefón: 02/59880-411

Mobil: 

E-mail: zoltan.lajos@uksup.sk


Dana Vongrejová, Ing.

Telefón: 02/59880-412

Mobil: 0905 427 982

E-mail: dana.vongrejova@uksup.sk


Veronika Miženková, Mgr.

Telefón: 02/59880-403

E-mail: veronika.mizenkova@uksup.sk


Petra Vanková, Ing., PhD.

Telefón: 02/59880-412

Mobil: 0917 223 928

E-mail: petra.vankova@uksup.sk


Patrik Vlček, Ing. 

vnútorný kontrolór

Telefón: 02/59880 – xxx

E-mail: patrik.vlcek@uksup.sk

 

Dana Benčatová

podateľňa

Telefón: 02/59880-419

E-mail: dana.bencatova@uksup.sk


Alena Chlebčoková

podateľňa

Telefón: 02/59880-419

E- mail: alena.chlebcokova@uksup.sk