300 SEKCIA RASTLINNEJ VÝROBY A SKÚŠOBNÍCTVA

mini logo ÚKSÚP

Michálek Samuel, Ing.

riaditeľ sekcie

Telefón: 02/59880-355

Telefón: 038 /5392-641

Mobil: 0918 806 603