412 Metrológia

mini logo ÚKSÚP

Katarína Korgová, Ing.

metrológ OLČ

Telefón: 02/59880-296

E-mail: Katarina.Korgova@uksup.sk