150 ODBOR HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY

mini logo ÚKSÚP

Matúš Ondrejkovič, Ing. 

riaditeľ Odboru hospodárskej správy 

Telefón: 02/59880-426

Mobil:  

E-mail: Matus.Ondrejkovic@uksup.sk