420 Skúšobné laboratórium diagnostiky škodlivých organizmov - Vígľaš

mini logo ÚKSÚP

Alena Hubinská, Ing.

vedúca skúšobného laboratória

Telefón: 045/5242-265

Mobil: 0915 820 656

E-mail: alena.hubinska@uksup.sk