420 SL diagnostiky škodlivých organizmov Vígľaš

mini logo ÚKSÚP

Alena Hubinská, Ing.

 vedúca oddelenia

Telefón: 045/5242-265

Mobil: 0915 820 656