330 ODBOR ODRODOVÉHO SKÚŠOBNÍCTVA

mini logo ÚKSÚP

Katarína Hanzelyová, Ing.

riaditeľka odboru

Telefón: 02/59880-204

Mobil: 0918 968 014


Monika Piatriková, Ing.

 administratíva OOS

 manažérka kvality

 Telefón: 02/59880-316


Adriana Belaňová, Ing.

 administratíva OOS

 Telefón: 02/59880-208


Kristína Socháňová, Ing.

 administratíva OOS

 Telefón: 02/59880-421


Elena Šmidt, Ing.

 administratíva OOS

 Telefón: 02/59880-208