2610 ODDELENIE KONTROLY PôDY A HNOJÍV

mini logo ÚKSÚP

Jana Miškovičová, Ing.

vedúca oddelenia kontroly pôdy a hnojív

Mobil: 0918/806 620