415 Skúšobné laboratórium analýzy krmív

mini logo ÚKSÚP

Katarína Hrebeňová, Ing.

poverená vedením skúšobného laboratória

Telefón: 02/59880-409

E-mail: katarina.hrebenova@uksup.sk