415 Skúšobné laboratórium analýzy krmív

mini logo ÚKSÚP

Zoltán Krascsenits, Ing.

vedúci skúšobného laboratória

Telefón: 02/59880-275

E-mail: zoltan.krascsenits@uksup.sk