260 ODBOR KONTROLY

mini logo ÚKSÚP

Peter Řeháček, Ing.,  PhD.

riaditeľ odboru

Telefón: 02/59880 265

Mobil: 0905/640 523


Daniela Kissová

asistentka

Telefón: 02/59880 381