2622 REFERÁT VONKAJŠEJ HRANIČNEJ KONTROLY

mini logo ÚKSÚP

Viera Maršáleková, Ing.

Mobil: 0918/491 072


Hraničná kontrolná stanica Vyšné Nemecké

Telefón: 056/ 65 99 517


Hraničná kontrolná stanica Čierna nad Tisou

Telefón: : 056/ 63 50 330


Hraničná kontrolná stanica Bratislava Letisko M.R. Štefánika

Telefón: 0908/942 415