340 ODBOR VÝKONU SKÚŠOBNÍCTVA

mini logo ÚKSÚP

Peter Hudec, Ing.
riaditeľ odboru
č. tel.: 02/ 59 880 224

Zuzana Lajosová, Ing. 
referát správy a koordinácie skúšobných staníc
č. tel.: 02/ 59 880 402

Milan Kozlovský, Ing.
koordinátor skúšobných staníc
č. tel.: 0918 806 622