418 Skúšobné laboratórium analýzy pôdy a hnojív - Bratislava

mini logo ÚKSÚP

Katarína Hrebeňová, Ing.

vedúca skúšobného laboratória

Telefón: 02/59880-409

E-mail: katarina.hrebenova@uksup.sk


Katarína Korgová, Ing.

metrológ Odboru laboratórnych činností

Telefón: 02/59880-296

E-mail: katarina.korgova@uksup.sk