418 Skúšobné laboratórium analýzy pôdy a hnojív - Bratislava

mini logo ÚKSÚP

Katarína Hrebeňová, Ing.

vedúca skúšobného laboratória

Telefón: 02/59880-409

E-mail: katarina.hrebenova@uksup.sk