418 SL analýzy pôdy a hnojív BA

mini logo ÚKSÚP

Katarína Hrebeňová, Ing.

 vedúca oddelenia

Telefón: 02/59880-409


Katarína Korgová, Ing.

 metrológ OLČ

Telefón: 02/59880-296