424 Skúšobné laboratórium analýzy pesticídov

mini logo ÚKSÚP

Mária Juhasová, Ing.

vedúca skúšobného laboratória

Telefón: 02/59880-364, -408

E-mail: maria.juhasova@uksup.sk


Viera Friedländerová, Mgr.

odborný analytik pre plynovú chromatografiu, zástupca vedúcej skúšobného laboratória 

Telefón: 02/59880-364, -405

E-mail: viera.friedlanderova@uksup.sk


Silvia Hurtová, Dr. Ing.

odborný administratívny pracovník, vedúci Útvaru zabezpečenia kvality pre Správnu laboratórnu prax

Telefón: 02/59880-408

E-mail: silvia.hurtova@uksup.sk


Silvia Vlčková, Ing.

odborný analytik pre kvapalinovú a plynovú chromatografiu

Telefón: 02/59880-364, -408

E-mail: silvia.vlckova@uksup.sk


František Csicsay, MVDr., PhD. 

odborný analytik pre kvapalinovú chromatografiu

Telefón: 02/59880-405

E-mail: frantisek.csicsay@uksup.sk


Matej Grešo, Ing.

odborný analytik pre plynovú chromatografiu

Telefón: 02/59880-408

E-mail: matej.greso@uksup.sk


Iveta Tomašková, Ing.

odborný analytik pre fyzikálno-chemické vlastnosti

Telefón: 02/59880-408

E-mail: iveta.tomaskova@uksup.sk


Viera Martanovičová

laborant

Telefón: 02/59880-408

E-mail: viera.martanovicova@uksup.sk


Renáta Audiová

laborant

Telefón: 02/59880-203, -408

E-mail: renata.audiova@uksup.sk