221 ODDELENIE VNÚTORNEJ KARANTÉNY

mini logo ÚKSÚP

Stanislav Barok, Ing.

vedúci oddelenia

Telefón: 02/59880-247


Ivana Bugriová, Ing.

koordinátor monitoringov

Telefón: 0918 439 323


Peter Csanda, Ing.

referent vnútornej karantény

Telefón: 02/59880-247


Mária Červenková, Ing.

referent vnútornej karantény

Telefón: 02/59880-345