221 ODDELENIE VNÚTORNEJ KARANTÉNY

mini logo ÚKSÚP

Stanislav Barok, Ing.

vedúci oddelenia

Telefón: 02/59880-247


Peter Csanda, Ing.

referent vnútornej karantény

Telefón: 02/59880-247


Mária Grejtáková, Ing.

referent vnútornej karantény

Telefón: 02/59880-345


Maroš Lučaj, Ing.

referent vnútornej karantény - prieskumy škodcov

Telefón: 02/59880-414


Sabína Farkasová, Mgr.

 referent vnútornej karantény - prieskumy škodcov

Telefón: 02/59880-414