222 REFERÁT KONTROLY PRÍPRAVKOV

mini logo ÚKSÚP

Marcel Kubica, Ing.

referent kontroly prípravkov na ochranu rastlín

Telefón: 02/59880-244


Lenka Jakušová, Ing.

referent kontroly prípravkov na ochranu rastlín

Telefón: 02/59880-244


Jaroslav Franko, Ing.

letecké aplikácie

Telefón: 032/6528 588