432 Skúšobné laboratórium TSÚP

mini logo ÚKSÚP

Jaroslav Domaník, Ing. 

vedúci Skúšobného laboratória TSÚP

Telefón: 02/32786-316

Mobil:   0917 213 458

E-mail: jaroslav.domanik@uksup.sk

 

Antón Somolányi, Ing.

manažér kvality, odborný pracovník pre oblasť dopravy a meraní aplikačných zariadení

Telefón: 02/32786-325

Mobil:   0917 210 956

E-mail: anton.somolanyi@uksup.sk


Erika Franková, Ing.

odborná pracovníčka v oblasti liehovarníctva, meraní hluku, vibrácií a sušiarní

Telefón: 02/32786-340

Mobil:   0917 210 882

E-mail: erika.frankova@uksup.sk


Dušan Chudý, Ing.

odborný pracovník pre oblasť dopravy

Telefón: 02/32786-432

E-mail: dusan.chudy@uksup.sk