432 Skúšobné laboratórium TSÚP

mini logo ÚKSÚP

Jaroslav Domaník, Ing.

vedúci oddelenia

Telefón: 02/32786-316

Mobil: 0917 213 458


Anton Somolányi, Ing.

manažér kvality

Telefón: 02/32786-325

Mobil: 0917 210 956


Erika Franková, Ing.

odborná pracovníčka v oblasti liehovarníctva, meraní hluku, vibrácií a sušiarní

Telefón: 02/32786-340


Dušan Chudý, Ing.

odborný pracovník pre oblasť dopravy

Telefón: 02/32786-345


Peter Janík, Ing.

odborný pracovník pre oblasť dopravy