432 Skúšobné laboratórium TSÚP

mini logo ÚKSÚP

Jaroslav Domaník, Ing.

 vedúci oddelenia

Telefón: 02/32786-316

Mobil: 0917 213 458


Anton Somolányi, Ing.

 Manažér kvality

Telefón: 02/32786-316

Mobil: 0917 210 956