432 Skúšobné laboratórium TSÚP

mini logo ÚKSÚP

Jaroslav Domaník, Ing.

vedúci oddelenia

Telefón: 02/32786-316

Mobil: 0917 213 458

E-mail: jaroslav.domanik@uksup.sk


Anton Somolányi, Ing.

manažér kvality a odborný pracovník pre oblasť dopravy

Telefón: 02/32786-325

Mobil: 0917 210 956

E-mail: anton.somolanyi@uksup.sk


Erika Franková, Ing.

odborná pracovníčka v oblasti liehovarníctva, meraní hluku, vibrácií a sušiarní

Telefón: 02/32786-340

Mobil: 0917 210 882

E-mail: erika.frankova@uksup.sk


Dušan Chudý, Ing.

odborný pracovník pre oblasť dopravy

Telefón: 02/32786-345

Mobil: 0917 210 956

E-mail: dusan.chudy@uksup.sk


Peter Varga, Ing.

odborný pracovník pre oblasť dopravy

Mobil: 0917 210 956

E-mail: peter.varga@uksup.sk


Peter Janík, Ing.

odborný pracovník pre oblasť dopravy a skúšanie ochrany krytom

Mobil: 0917 210 956

E-mail: peter.janik@uksup.sk


Zuzana Domaníková, Ing.

odborná pracovníčka pre agendu súvisiacu s evidenciou a kontrolami aplikačných zariadení

Telefón: 02/59880-326

E-mail: zuzana.domanikova@uksup.sk