370 SKÚŠOBNÉ STANICE VSK

mini logo ÚKSÚP

370 Skúšobné stanice VSK


371 Belža

Marcel Potemri, Mgr. 

vedúci skúšobnej stanice

Tel. č.: 055/6930261

Mobil: 0918 931 833


372 Jakubovany

Miriám Tkáčová, Ing. 

vedúca skúšobnej stanice

Tel. č.: 051/4523684

Mobil: 0918 806 892


373 Spišská Belá

Marián Tokár, Ing.

vedúci skúšobnej stanice

Tel. č.: 052/4581018

Mobil: 0918 806 907


374 Spišské Vlachy

Jozef Odziomek, Ing. 

vedúci skúšobnej stanice

Tel. č.: 053/4495311

Mobil: 0918 806 896

375 Vranov nad Topľou


Peter Skliňár, Ing. 

vedúci skúšobnej stanice

Tel. č.: 057/4421802

Mobil: 0918 806 913