310 ODBOR VINOHRADNÍCTVA, VINÁRSTVA A OVOCNÝCH SADOV

mini logo ÚKSÚP

Ivana Benkovičová, Ing.

riaditeľka odboru

Telefón: 02/ 59 880 252


Helena Bališová

asistentka

Telefón: 02/ 59 880 227


Branislav Šarmír, Ing.

Register vinohradov – registračné pracovisko Bratislava – Malokarpatská vinohradnícka oblasť

Telefón: 02/59 880 233


Pauditšová Martina, Ing.

Registrácia vinárov a obchodníkov s vinárskymi výrobkami, osvedčovanie hrozna

Telefón: 02/ 59 880 233


Jarmila Švancarová Laštincová, RNDr., PhD.

Certifikácia vína

Telefón: 02/59 880 292


Róbert Borský

Certifikácia vína, príjem vzoriek

Telefón: 02/ 59 880 209


Ľubica Hájeková

Certifikácia vína

Telefón: 02/ 59 880 209


Gabriela Petrová, Ing.

Register vinohradov – registračné pracovisko Nitra – Nitrianska vinohradnícka oblasť

Mobil: 0910 740 657


Jozef Lazan, Ing.

Register vinohradov – registračné pracovisko Nové Zámky - Južnoslovenská vinohradnícka oblasť

Telefón: 035/ 64 285 53

Mobil: 0944 413 990


Ľudovít Tóth, Ing.

Register vinohradov – registračné pracovisko Nové Zámky – Južnoslovenská vinohradnícka oblasť

Telefón: 035/ 64 285 53

Mobil: 0915 951 070


Štefan Bodnár, Ing.

Register vinohradov – registračné pracovisko Lučenec – Stredoslovenská vinohradnícka oblasť

Mobil: 0918 599 900


Martin Podžuban, Ing.

Register vinohradov – registračné pracovisko Michalovce – Východoslovenská vinohradnícka oblasť a Tokaj

Telefón: 056/ 68 860 13

Mobil: 0905 560 189