373 SPIŠSKÁ BELÁ

mini logo ÚKSÚP

Marián Tokár, Ing.

vedúci skúšobnej stanice

Tel. č.: 052/4581018

Mobil: 0918 806 907