373 SPIŠSKÁ BELÁ

mini logo ÚKSÚP

Skúšobná stanica Spišská Belá

Kúpeľná 64

059 01 Spišská Belá 


Marián Tokár, Ing. 

vedúci skúšobnej stanice

Tel. č.: 052/4581018

Mobil: 0918 806 907