374 SPIŠSKÉ VLACHY

mini logo ÚKSÚP

Skúšobná stanica Spišské Vlachy

Partizánska 14

053 6 Spišské Vlachy


Jozef Odziomek, Ing. 

vedúci skúšobnej stanice

Tel. č.: 053/4495311

Mobil: 0918 806 896