252 ODDELENIE SKÚŠANIA A BIOLOGICKEJ ÚČINNOSTI

mini logo ÚKSÚP

Michal Černý, Ing.

vedúci oddelenia skúšania biologickej účinnosti 

Tel. č.: 02/59880311

Mobil: 0918 806 548


Juraj Rusnák, Ing.

oddelenie skúšania biologickej účinnosti 

Tel.č.: 02/59880311


Martin Siva

oddelenie skúšania biologickej účinnosti

Tel.čislo: 02/59880311


Monika Jeloková, Ing., PhD.

oddelenie skúšania biologickej účinnosti

Tel.č.: 02/59880311


Marcela Ondisová, Ing.

oddelenie skúšania biologickej účinnosti

Tel. č.: 055/7901230

Mobil: 0918 806 876


Marek Potočňák

oddelenie skúšania biologickej účinnosti

Tel.č.: 055/7901230


Andrea Hanková, Ing., Phd.

oddelenie skúšania biologickej účinnosti

Tel.č.: 045/5242265

Mobil: 0918 806 872


Michal Moravčík, Mgr., PhD.

oddelenie skúšania biologickej účinnosti

Tel.č.: 045/5242265


Rastislav Heško

oddelenie skúšania biologickej účinnosti

Tel.č.: 045/5242267


Ján Hreblay

oddelenie skúšania biologickej účinnosti

Tel.č.: 045/5242267