252 ODDELENIE SKÚŠANIA A BIOLOGICKEJ ÚČINNOSTI

mini logo ÚKSÚP

Michal Černý, Ing.

vedúci oddelenia skúšania biologickej účinnosti 

Tel. č.: 02/59880311

Mobil: 0918 806 548

Michal.Cerny@uksup.sk


Juraj Rusnák, Ing.

oddelenie skúšania biologickej účinnosti 

Tel.č.: 02/59880311

Juraj.Rusnak@uksup.sk


Martin Siva

oddelenie skúšania biologickej účinnosti

Tel.čislo: 02/59880311

Martin.Siva@uksup.sk


Ing. Natália Ivasiuková

oddelenie skúšania biologickej účinnosti

Tel.č: +421 2 59 880 258

Mobil: 0918 806 876

 Natalia.Ivasiukova@uksup.sk


Marek Potočňák

oddelenie skúšania biologickej účinnosti

Tel.č: +421 2 59 880 258

Marek.potocnak@uksup.sk


Andrea Hanková, Ing., Phd.

oddelenie skúšania biologickej účinnosti

Tel.č.: 045/5242265

Mobil: 0918 806 872

Andrea.Hankova@uksup.sk


Michal Moravčík, Mgr., PhD.

oddelenie skúšania biologickej účinnosti

Tel.č.: 045/5242265

Michal.Moravcik@uksup.sk


Ján Hreblay

oddelenie skúšania biologickej účinnosti

Tel.č.: 045/5242267

Jan.Hreblay@uksup.sk