200 SEKCIA POĽNOHOSPODÁRSKYCH VSTUPOV A KONTROLY

mini logo ÚKSÚP

Štefánia Buschbacher, Ing.

 riaditeľka Sekcie poľnohospodárskych vstupov a kontroly

Telefón : 02/59 880 355

Mobil:  0918 968 032