512 Oddelenie autodopravy

mini logo ÚKSÚP

Ivan Kyselý, Mgr.

vedúci oddelenia autodopravy

Telefón: 02/59 880 298

Mobil: 0908 203 558

E-mail: ivan.kysely@uksup.sk


Júlia Terpáková

Mobil: 0905 717 869

E-mail: julia.terpakova@uksup.sk


Alica Šašková, Ing. 

referent autodopravy 

Telefón: 02/59 880 298 

E-mail: alica.saskova@uksup.sk