512 Oddelenie autodopravy

mini logo ÚKSÚP

Ivan Kyselý, Mgr.

referent autodopravy

Telefón: 02/59 880 298

E-mail: ivan.kysely@uksup.sk


Tomáš Mifkovič

referent autodopravy

Telefón: 02/59 880 298

E-mail: tomas.mifkovic@uksup.sk