362 DOLNÉ PLACHTINCE

mini logo ÚKSÚP

Skúšobná stanica Dolné Plachtice 

991 24 Dolné Plachtince 71


Katarína Nagyová, Ing. 

vedúca skúšobnej stanice

Mobil: 0918 599 902

Mobil: 0905 136 416