417 Skúšobné laboratórium analýzy pôdy - Košice

mini logo ÚKSÚP

Valéria Paňková, Ing.

vedúca skúšobného laboratória

Telefón: 055/7901-262

E-mail: valeria.pankova@uksup.sk