430 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky

mini logo ÚKSÚP

Lucia Andelová, PhDr., PhD.

riaditeľka ústavu

Telefón: 02/32786-334

E-mail: lucia.andelova@uksup.sk


Štefan Pepich, Ing., PhD.

projektová príprava a poradenstvo

Telefón: 02/32786-317

E-mail: stefan.pepich@uksup.sk