430 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky

mini logo ÚKSÚP

Zuzana Domaníková, Ing. 

odborná pracovníčka v oblasti rastlinolekárstva - zápis a evidencia aplikačných zariadení

Telefón: 02/59 880 326

E-mail: zuzana.domanikova@uksup.sk