430 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky

mini logo ÚKSÚP

Lucia Andelová, PhDr., PhD.

riaditeľka

Telefón: 02/32786-334Štefan Pepich, Ing., PhD.

projektová príprava a poradenstvo

Telefón: 02/32786-317