323 ODDELENIE REGISTRÁCIE V EPV

mini logo ÚKSÚP

Terézia Jamborová, Ing.

vedúca oddelenia registrácie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe

zodpovedná za registráciu v EPV

Tel. 02/59 880 312


Gabriela Tóthová, Ing.

manažér databázy bio osív, zodpovedná za výkon delegovaných kontrol z PPA na ÚKSÚP pre oblasť EPV

Tel. 02/ 59 880 313


Jana Harisová, Ing.

zodpovedná za registráciu v EPV

Tel. 02/ 59 880 312


Katarína Nováková, Ing.

zodpovedná za registráciu v EPV

Tel. 02/ 59 880 313