323 ODDELENIE REGISTRÁCIE V EPV

mini logo ÚKSÚP


Gabriela Tóthová, Ing.

manažér databázy bio osív, zodpovedná za výkon delegovaných kontrol z PPA na ÚKSÚP pre oblasť EPV

Tel. 02/ 59 880 313


Jana Harisová, Ing.

zodpovedná za registráciu v EPV

Tel. 02/ 59 880 312