322 ODDELENIE ADMINISTRÁCIE A KONTROLY V EPV

mini logo ÚKSÚP

Marianna Fuseková, Ing.

vedúca oddelenia administratívy a kontroly

zodpovedná za vkladanie údajov do MANCP a ročné odpočty pre EPV, za dovozy z tretích krajín z EPV

Tel. 02/59 880 417

Mobil: +421 915 748 493


Dominika Mikušová, Ing.

zodpovedná za administráciu nezhôd zistených v systéme EPV, za krmivá a potraviny v EPV

Tel. 02/ 59 880 416


Michaela Tholtová, Ing.

zodpovedná za hnojivá, pôdne pomocné látky, prípravky na ochranu rastlín v EPV a odber vzoriek v EPV

Tel. 02/ 59 880 416


Juraj Híveš, Ing.

zodpovedný za vydávanie výnimiek pre živ. výrobu v EPV, za čistiace a dezinfekčné prostriedky v EPV, porušenie a prijaté opatrenia v EPV v systéme OFIS

Tel. 02/ 59 880 353