Odborné senzorické skúšky 12. - 14. novembra 2019

mini logo ÚKSÚP

    

Certifikačný orgán vykonávajúci certifikáciu osôb oznamuje, že v dňoch 12. až 14. novembra 2019 plánuje organizovať odborné senzorické skúšky na účely certifikácie spôsobilosti osôb vykonávať senzorické posudzovanie vína a vinárskych produktov.

Skúšky sa vykonávajú v degustačnej  miestnosti resp. v zasadacej miestnosti podľa počtu prihlásených  uchádzačov na ÚKSÚP v Bratislave, Pavilón B, na Matúškovej 21,  podľa platnej Certifikačnej schémy a vyžiadajú si približne 5 h – 6 h  času. Záujemcovia o prvú či opakovanú certifikáciu spôsobilosti  senzoricky posudzovať víno a vinárske produkty môžu zaslať žiadosť o certifikáciu najneskôr do 11.10.2019.

Cena za certifikáciu, v ktorej sú zahrnuté aj náklady na skúšky a vydanie certifikátu, vychádza z platného cenníka výkonov kontrolnej a skúšobnej činnosti ÚKSÚP a je 50 €. Po úspešnom  absolvovaní skúšok a splnení požiadaviek certifikačnej schémy  certifikačný orgán vydá účastníkovi certifikát spôsobilosti senzoricky  posudzovať víno a vinárske produkty.

Vyplnenú a podpísanú žiadosť je potrebné zaslať písomne, mailom alebo doručiť osobne
na uvedenú adresu:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Odbor vinohradníctva a vinárstva
Certifikačný orgán vykonávajúci certifikáciu osôb
Matúškova 21
833 16 Bratislava
email: vino@uksup.sk

Kontaktná osoba:

Ing. Gabriela Petrová
mob.: + 421 910 740 657
e-mail: gabriela.petrova@uksup.sk