Hlásenie o stave zásob vína a muštu do 7.9.2017

mini logo ÚKSÚP

Vinár je povinný podľa nariadenia Komisie (ES) č. 436/2009 a zákona č. 313/2009 Z. z. každoročne zaslať kontrolnému ústavu hlásenie o stave zásob vína a muštov k 31. júlu (príloha č. 12 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.) do 7. septembra.

Obchodník alebo maloobchodník, ktorého predaj vinárskych produktov prevyšuje 200 hl v kalendárnom roku je povinný podľa nariadenia Komisie (ES) č. 436/2009 a zákona č. 313/2009 Z. z. zaslať hlásenie o stave zásob vína a muštov k 31. júlu(príloha č. 12 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.) do 7. septembra.

Hlásenie sa posiela aj v prípade, že stav zásob je nulový.

Kontakt:

ÚKSÚP, Matúškova 21, 833 16 Bratislava 

Róbert Borský
tel: + 421 2 59 880 209
email: robert.borsky@uksup.sk