Hlásenie o množstve použitých cibéb na výrobu tokajských vín do 31.7.2020

mini logo ÚKSÚP


Vážení vinári upozorňujeme Vás na povinnosť oznámiť kontrolnému ústavu do konca vinárskeho roka – 31. júla 2020 množstvo použitých cibéb na výrobu tokajských vín. Hlásenie o množstve použitých cibéb na výrobu tokajských vín je uvedené v prílohe č. 14 vyhlášky č. 350/2009 Z. z..

Kontakt:
ÚKSÚP v Bratislave, Odbor vinohradníctva a vinárstva, Matúškova 21, 833 16 Bratislava 

Róbert Borský
tel: + 421 2 59 880 209
email: robert.borsky@uksup.sk