Oznámenie o schválení štandardnej zmeny špecifikácie výrobku pre chránené označenie pôvodu vinohradnícka oblasť Tokaj

mini logo ÚKSÚP

Dňa 2.2.2023 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie uverejnené oznámenie o schválení štandardnej zmeny špecifikácie výrobku pre chránené označenie pôvodu vinohradnícka oblasť Tokaj 2023/C 40/08.

Štandardná zmena sa týka zoznamu muštových odrôd, z ktorých je možné vyrábať vinárske produkty s chránených označením pôvodu vinohradnícka oblasť Tokaj. Zoznam bol doplnený o nové muštové odrody Kabar, Kövérszőlő a Zéta.