Odborné senzorické skúšky 22. - 24. júna 2021

mini logo ÚKSÚP

Certifikačný orgán vykonávajúci certifikáciu osôb oznamuje, že v dňoch 22. až 24. júna 2021 bude organizovať odborné senzorické skúšky na účely certifikácie spôsobilosti osôb vykonávať senzorické posudzovanie vína a vinárskych produktov.

Skúšky sa vykonávajú v  špecializovanom senzorickom laboratóriu vína - degustačnej  miestnosti resp. v zasadacej miestnosti podľa počtu  prihlásených  uchádzačov na ÚKSÚP v Bratislave, Pavilón B, na Matúškovej  21,  podľa platnej Certifikačnej schémy a vyžiadajú si  približne 5 h – 6 h  času. Záujemcovia o prvú či opakovanú certifikáciu  spôsobilosti  senzoricky posudzovať víno a vinárske produkty môžu zaslať žiadosť o certifikáciu najneskôr do 02.06.2021.

Cena za certifikáciu, v ktorej sú zahrnuté aj náklady na skúšky a vydanie certifikátu, vychádza z platného cenníka výkonov kontrolnej a skúšobnej činnosti ÚKSÚP a je 50 €. Po úspešnom   absolvovaní skúšok a splnení požiadaviek certifikačnej schémy   certifikačný orgán vydá účastníkovi certifikát spôsobilosti senzoricky   posudzovať víno a vinárske produkty.

Vyplnenú a podpísanú žiadosť je potrebné zaslať písomne, mailom alebo doručiť osobne
na uvedenú adresu:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Odbor vinohradníctva a vinárstva
Certifikačný orgán vykonávajúci certifikáciu osôb
Matúškova 21
833 16 Bratislava
email: vino@uksup.sk

Kontaktná osoba:

Ing. Gabriela Petrová
mob.: + 421 910 740 657
e-mail: gabriela.petrova@uksup.sk