Odborné senzorické skúšky 25. - 27. apríla 2023

mini logo ÚKSÚP

Certifikačný orgán vykonávajúci certifikáciu osôb oznamuje, že v dňoch 25. až 27. apríla 2023 bude organizovať odborné senzorické skúšky na účely certifikácie spôsobilosti osôb vykonávať senzorické posudzovanie vína a vinárskych produktov.

Skúšky sa vykonávajú v špecializovanom senzorickom laboratóriu vína - degustačnej miestnosti resp. v zasadacej miestnosti podľa počtu prihlásených uchádzačov na ÚKSÚP v Bratislave, Pavilón B, na Matúškovej 21, podľa platnej Certifikačnej schémy a vyžiadajú si približne 5 h – 6 h času. Záujemcovia o prvú či opakovanú certifikáciu spôsobilosti senzoricky posudzovať víno a vinárske produkty môžu zaslať žiadosť o certifikáciu najneskôr do 24.03.2023.

Cena za certifikáciu, v ktorej sú zahrnuté aj náklady na skúšky a vydanie certifikátu, vychádza z platného cenníka výkonov kontrolnej a skúšobnej činnosti ÚKSÚP a je 50 €. Po úspešnom absolvovaní skúšok a splnení požiadaviek certifikačnej schémy certifikačný orgán vydá účastníkovi certifikát spôsobilosti senzoricky posudzovať víno a vinárske produkty.

Vyplnenú a podpísanú žiadosť je potrebné zaslať poštou, mailom alebo osobne doručiť na uvedenú adresu:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Odbor vinohradníctva, vinárstva a ovocných sadov 
Certifikačný orgán vykonávajúci certifikáciu osôb 
Matúškova 21 
833 16 Bratislava 
email: vino@uksup.sk


Kontaktná osoba:

Ing. Gabriela Petrová
mob.: + 421 910 740 657
e-mail: gabriela.petrova@uksup.sk