Hlásenie cibéby pre tokajské vína do 31.7.2017

mini logo ÚKSÚP

Vinár je povinný každoročne oznámiť kontrolnému ústavu do 31. júla množstvo použitých cibéb, ak ide o tokajské vína. Hlásenie o množstve použitých cibéb na výrobu tokajských vín je uvedené v prílohe č. 14 vyhlášky č. 350/2009 Z. z..

Kontakt:
ÚKSÚP, Matúškova 21, 833 16 Bratislava

Róbert Borský
tel: + 421 2 59 880 209
email: robert.borsky@uksup.sk